pondělí 15. června 2015

Klauzurní práce - letní semestr 2015

pohled na instalaci objektů:


Abstrakt:
  Geometrická maska je symbolem  materiálního světa,světa který nás obklopuje,který je pro naši existenční rovinu nejpřesvědčivější.Díky ale nečistému tvaru na povrchu dochází k devalvaci tohoto sterilně deterministického přesvědčení a dává tušit že se pod ním skrývá něco hlubšího.
Lidsko-zoomorfní schránka je prastarým archetypálním božstvem,které je skryto v  kolektivním  nevědomí lidstva. Je to archeologický artefakt  z hlubin duše.
Lidské jádro je zdůrazněním významu lidského sebe-nalezení přes všechny vrstvy které jej obklopují.


pondělí 8. června 2015

"Geometrická maska" / vrchní kryt-kapotáž
Kartón, sádrokartonová stěrka, acrystal, prášková barva, paraloid


Nosná maketa před laminováním.....