sobota 16. května 2015

Zkompletovaná maketa / Plastika zoomorfní entity

Zkompletovaný celek zoomorfního entity ze sádry,která již posloužila jako model pro zhotovení silikonové formy, zde po menších úpravách jako samostatný sochařský artefakt.


úterý 5. května 2015

Modely schránek/masek/kapotáže

Modely : masky/schránky
vosk a plast
výška: cca. 6-8cm
verze "A"verze "B"